Výpověď ve zkušební době

7.3.2018

Budík s textem Než uběhne zkušební doba.

Výpověď (zrušení pracovního poměru) ve zkušební době není díky povaze zkušební doby standardní výpovědí. Zkušební doba je zákonem daná lhůta, aby si zaměstnavatel mohl otestovat nového zaměstnance, ale současně slouží i zaměstnanci, který tak má čas se s novým zaměstnáním seznámit a případně se rozhodnout, že mu nevyhovuje.

Sjednání a délka zkušební doby

Oproti zažitému názoru není zkušební doba automaticky součástí každého pracovněprávního vztahu. Zkušební dobu je nutné sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání (nejčastěji přímo v pracovní smlouvě). Pokud s Vámi zaměstnavatel zkušební dobu výslovně nesjedná, tak tato ani nevznikne.

Standardní délka zkušební doby jsou pak 3 měsíce (6 měsíců u vedoucích zaměstnanců), kdy se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na kratší době. Je ale nepřípustné zkušební dobu prodlužovat. Zkušební dobu není možné sjednat u dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Pozor na triky

Jak jsme psali výše, není dovolené zkušební dobu prodlužovat. Zaměstnavatelé někdy zkouší své zaměstnance přesvědčit k rozvázání současného pracovního poměru a obratem se zaměstnancem uzavřou další pracovní smlouvu s novou zkušební dobou. Tento postup však není v pořádku a rozhodně ho odmítněte. Podobně je časté převedení zaměstnance na jinou práci, kdy zaměstnavatel spolu se související změnou pracovní smlouvy chce stanovit i novou zkušební dobu. To však také není dovolené.

Jak se bránit výpovědi ve zkušební době?

V případě ukončení pracovního poměru ve zkušebního době bohužel neexistuje žádný trik. Zaměstnanec může dát výpověď ve zkušební době kdykoli a nepotřebuje k tomu žádný důvod. Zaměstnavatel je na tom stejně s jediným rozdílem, nemůže zaměstnanci dát výpověď ve zkušební době po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnance (o dobu pracovní neschopnosti se zkušební doba prodlužuje). Pokud tuto lhůtu zaměstnavatel nedodrží, je výpověď neplatná (pokud však dá zaměstnanci výpověď ve třetím týdnu pracovní neschopnosti, je již výpověď platná).

Výpověď musí být vždy písemná, podepsaná a musí z ní být patrné kdo ji činí a komu ji adresuje. Pokud výpověď uvedené náležitosti nesplňuje, je neplatná.

Co dělat v případě neplatné výpovědi?

Pokud výpověď nesplňuje výše uvedené náležitosti, musíte se aktivně bránit jako v případě neplatnosti klasické výpovědi zaměstnavatele (detaily jsme popsaly v tomto článku). Musíte tedy obratem zaměstnavateli písemně sdělit, že s výpovědí nesouhlasíte a že nadále trváte na pokračování pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel Vaše námitky odmítne, musíte se ve lhůtě 2 měsíců od dne, kdy měl pracovní poměr skončit, obrátit na soud.

Bohužel zaměstnavateli nic nebrání v tom Vaše námitky akceptovat a obratem udělit výpověď, která již náležitosti splňuje.

Rada odborníka

Pokud máte pochyby o platnosti výpovědi ve zkušební době, nebo Vás zajímají Vaše práva, využijte naši službu Pracovní právo (služba Dostal/a jsem výpověď).

Praconí právo

Popis služby :
  • Můžete zvolit jednu z následujících služeb:
  • Chci dát výpověď - zajistíme, aby Vaše výpověď proběhla v pořádku.
  • Dostal/a jsem výpověď - zkontrolujeme platnost rozvázání pracovního poměru.
  • Chci propustit zaměstnance - zajistíme, aby výpověď zaměstnanci proběhla v souladu s českým právním řádem.
  • Chci připravit pracovní smlouvu - připravíme vzorovou pracovní smlouvu pro Vaše zaměstnance.
  • Probereme s Vámi nejlepší postup ve formě konzultace v délce 30 minut.

cena

od 1.090 Kč