Jak dát výpověď z pracovního poměru (plus vzor zdarma)

7.3.2018

Muž pijící kávu

Pokud Vás zajímá, jak správně podat výpověď z Vašeho současného zaměstnání, připravili jsme pro Vás tento článek, včetně přehledu základních kroků, které musíte udělat. Vzor výpovědi zdarma obdržíte po vyplnění formuláře na konci článku.

Obecně k výpovědi zaměstnance

Výpověď je jednostranný úkon, takže k němu nepotřebujete souhlas zaměstnavatele a pokud dodržíte zákonné náležitosti, nemůže s tím Váš zaměstnavatel nic dělat. Jelikož zákoník práce chrání práva zaměstnanců, nejsou ani náležitosti výpovědi podané zaměstnancem složité, a dokonce ani nemusíte uvádět jakýkoli důvod výpovědi. Pár požadavků ale přeci jen splnit musíte.

Pamatujte ale, že v případě Vaší výpovědi (tedy nepodanou zaměstnavatelem) nemáte nárok na odstupné (o odstupném jsme psali v tomto článku).

Základní náležitosti výpovědi

Výpověď musí být vždy písemná a je potřeba ji řádně doručit Vašemu zaměstnavateli. Nespokojte se tak pouze s prostým předáním výpovědi do rukou Vašeho zaměstnavatele. Nechte si její převzetí písemně potvrdit, nebo ji zašlete doporučeně poštou a uschovejte si dodací lístek. Výpověď samotná pak musí obsahovat identifikaci Vaší osoby (jméno, datum narození a bydliště), datum a Váš podpis. Všechny uvedené náležitosti jsou samozřejmě obsaženy i v našem vzoru výpovědi zdarma.

Kdy pracovní poměr skončí?

Váš pracovní poměr skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby. Je ale vždy potřeba zkontrolovat Vaši pracovní smlouvu, zda není výpovědní doba delší (nesmí být však kratší). Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni podání výpovědi a skončí posledním dnem měsíce určeného v závislosti na délce výpovědní doby (pokud tedy dvouměsíční výpověď podáte v průběhu ledna, začne výpovědní lhůta běžet až v únoru a Vaše zaměstnání skončí 31. března). Je ale potřeba myslet i na výjimky, jako je např. Vaše nemoc, kdy o dobu pracovní neschopnosti se výpovědní lhůta prodlužuje (pokud konec výpovědní doby spadá na dobu trvání nemoci).

Pokud chcete, aby Vaše zaměstnání skončilo dříve, je nutné se dohodnout s Vaším zaměstnavatelem, který s tím musí souhlasit. Jinak to vždy budou nejméně 2 měsíce, které musíte dodržet, jinak Vám bude hrozit ze strany zaměstnavatele postih.

Co výpověď dohodou?

Na ukončení pracovního poměru se rovněž můžete se zaměstnavatelem dohodnout (můžete se např. dohodnout, že v práci skončíte v jakýkoli den bez výpovědní doby). Je to ale již dvoustranné právní jednání. O úskalích tzv. „výpovědi dohodou“ píšeme v tomto článku.

Co když mám konkurenční doložku?

Konkurenční doložka Vám nejčastěji po určitou dobu (maximálně 1 rok) zamezuje ve výdělečné činnosti shodné s předmětem podnikání vašeho (bývalého) zaměstnavatele. Bez dohody s Vaším zaměstnavatelem není možné tuto doložku zrušit a musíte ji dodržet. Stejné ale platí i pro Vašeho bývalého zaměstnavatele, který Vám musí za dodržování konkurenční doložky platit dohodnuté finanční vyrovnání (nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění doložky). Pokud jste podepsali konkurenční doložku, která Vás omezuje, a přitom za její dodržování nedostáváte náležité finanční vyrovnání, je možné, že je konkurenční doložka neplatná a měli byste se na nás obrátit.

Pomoc odborníka

Chcete dát výpověd a mít jistotu, že vše proběhne v pořádku? Využijte naši službu Pracovní právo (služba Chci dát výpověď) a my se postaráme o to, aby vše proběhlo v pořádku.

Pracovní právo

Popis služby :
  • Můžete zvolit jednu z následujících služeb:
  • Chci dát výpověď - zajistíme, aby Vaše výpověď proběhla v pořádku.
  • Dostal/a jsem výpověď - zkontrolujeme platnost rozvázání pracovního poměru.
  • Chci propustit zaměstnance - zajistíme, aby výpověď zaměstnanci proběhla v souladu s českým právním řádem.
  • Chci připravit pracovní smlouvu - připravíme vzorovou pracovní smlouvu pro Vaše zaměstnance.
  • Probereme s Vámi nejlepší postup ve formě konzultace v délce 30 minut.

cena

od 1.090 Kč