Odstupné v roce 2018

7.3.2018

Obálka s penězi na stole

V tomto článku si řekneme něco o vzniku nároku na odstupné, jeho výši a souvisejících odvodech podle aktuální právní úpravy. V praxi se často stává, že zaměstnavatelé se snaží využít toho, že jejich zaměstnanci neznají svá práva, což se snažíme změnit našimi články.

Kdy vzniká nárok na odstupné?

V praxi lidé často zapomínají, že v případě, kdy sami dobrovolně podají výpověď, nemají nárok na odstupné. V případě ukončení pracovního poměru dohodou se pak naopak mnoho lidí domnívá, že nárok na odstupné nemají, a přitom opak je často pravdou.

Aby zaměstnanci vznikl nárok na odstupné, musí dojít k ukončení pracovního poměru z důvodů, které nejsou zaviněné zaměstnancem (nárok např. nevznikne v situaci, kdy zaměstnanec bude propuštěn kvůli porušení svých povinností). Nárok naopak vznikne, pokud byl pracovní poměr ukončen kvůli organizačním změnám na straně zaměstnavatele.

Nárok na odstupné dále nevzniká v případě ukončení pracovního poměru ve zkušební době, v případě výpovědi ze strany zaměstnance (jak jsme psali výše) a v případě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti.

Jak je to s odstupným v případě dohody o ukončení pracovního poměru?

Z dohody o ukončení pracovního poměru dohodou vzniká zaměstnanci nárok na odstupné, pokud k rozvázání pracovního poměru dochází z důvodů na straně zaměstnavatele (např. organizační důvody) a není rozhodné, zda tyto důvody jsou v textu dohody skutečně uvedeny (máte ale právo na to, aby byly důvody v dohodě popsány). Nenechte se tedy obalamutit tím, že v dohodě chybí důvod ukončení pracovního poměru a zaměstnavatel bude odmítat Váš nárok na odstupné.

Jaká je výše odstupného?

Výše odstupného se odvíjí od Vašeho průměrného výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí (průměr všech příjmů vázaných přímo na výkon práce pro zaměstnavatele) a jeho konkrétní výše se určuje podle délky Vašeho pracovního poměru. Níže uvádíme přehled pro situaci, kdy dojde k ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů:

  • Pracovní poměr trval méně než 1 rok -> odstupné 1 průměrný měsíční výdělek.
  • Pracovní poměr trval déle než 1 rok, ale méně než 2 roky -> odstupné 2 průměrné měsíční výdělky.
  • Pracovní poměr trval déle než 2 roky -> odstupné 3 průměrné měsíční výdělky.

Výše odstupného je stanoveno zákoníkem práce a zaměstnavatel Vám může dát pouze vyšší částku (nikdy nižší). Upozorňujeme, že v případě ukončení pracovního poměru z ostatních důvodů se částky liší.

Odvody

Závěrem bychom rádi zmínili i příjemný detail ohledně odstupného, a to, že nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Nicméně podléhá dani z příjmů. Osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění se však týká pouze odstupného, na které Vám vznikl nárok ze zákona (pokud Vám zaměstnavatel dobrovolně poskytne finanční plnění, na které byste jinak neměli nárok, odstupné v této části podléhá odvodům). Méně příjemné je to, že podporu v nezaměstnanosti obdržíte až po „vyčerpání“ odstupného.

Pomoc odborníka

Pokud máte dotaz nebo potřebujete pomoc, využijte naši službu Pracovní právo (služba Dostal jsem výpověď). Pomůžeme Vám hájit Vaše práva.

Pracovní právo

Popis služby :
  • Můžete zvolit jednu z následujících služeb:
  • Chci dát výpověď - zajistíme, aby Vaše výpověď proběhla v pořádku.
  • Dostal/a jsem výpověď - zkontrolujeme platnost rozvázání pracovního poměru.
  • Chci propustit zaměstnance - zajistíme, aby výpověď zaměstnanci proběhla v souladu s českým právním řádem.
  • Chci připravit pracovní smlouvu - připravíme vzorovou pracovní smlouvu pro Vaše zaměstnance.
  • Probereme s Vámi nejlepší postup ve formě konzultace v délce 30 minut.

cena

od 1.090 Kč