Manuál spotřebitele – odstoupení od smlouvy

Slovníček pojmů
Podnikatel - podnikatelem se rozumí prodávající nebo poskytovatel služby
Distanční smlouva – smlouva sjednaná výhradně komunikačními prostředky na dálku, při jejímž uzavření nejsou smluvní strany současně fyzicky přítomny (typicky smlouvy uzavřené přes internet nebo telefon).
Zboží upravené dle přání spotřebitele (nelze odstoupit) – zboží vyrobené či upravené dle specifického zadání spotřebitele (kupujícího), které tak není fakticky možné prodat jinému zákazníkovi.
Zboží upravené dle přání spotřebitele (lze odstoupit) – zboží upravené dle parametrů nabízených podnikatelem (prodávajícím) jako je např. barva, typ látky nebo rozměry, ze kterých si spotřebitel (kupující) před uzavřením smlouvy může vybrat.
Zvolte jednu z výše uvedených možností.