GDPR: Audit nakládání s osobními údaji

3.4.2018

Obrázek zámku obklopeného hvězdami indikující Evropskou unii. Text General Data Protection Regulation.

GDPR nabývá účinnosti 25. 5. 2018 a dotkne se všech českých podnikatelů. Podnikatelé jsou tak bombardováni množstvím nabídek a může být složité se v nich vyznat. Proto jsme pro podnikatele připravili vstupní GDPR audit, díky kterému napřed situaci ve Vašem podnikání zanalyzujeme a teprve poté budeme řešit samotnou implementaci GDPR.   

Audit GDPR

Nechtěli jsme se dát cestou drahých auditů, kdy podnikatelé často platí za něco, co vůbec nepotřebují. Proto vznikl vstupní GDPR audit, který nám umožní napřed detailně poznat Vaše podnikání a následně navrhnout opatření přesně podle Vašich potřeb. Nebudete tak platit nic, co nebudete potřebovat.

>>> Cena auditu je 14.900,- Kč <<<

1. Postup auditu

Zašleme Vám analytickou matici (Excel tabulka) a manuál, který Vám pomůže matici vyplnit a provede Vás základy implementace GDPR (manuál můžete použít i v případě, kdy se rozhodnete implementaci provést sami). Součástí našeho auditu je samozřejmě také konzultace v délce 60 minut přes telefon nebo Skype.

Po vyplnění matice vypracujeme auditní zprávu, jejíž součástí bude identifikace potencionálních rizik a návrh implementačních opatření, která zajistí, aby Vaše podnikání bylo v souladu s GDPR.

2. Výhody auditu

Nebudete platit nic, co nepotřebujete. Implementace GDPR bude realizována až na základě výsledku auditu a řešení tak bude šité přesně na míru potřebám Vašeho podnikání.

V neposlední řadě díky auditu zjistíte, jak Vaše společnost s osobními údaji nakládá a Vy tak můžete odhalit i neefektivní procesy, které Vaše podnikání brzdí.

Komplexní implementace GDPR

Náš audit je koncipován jako vstupní a jeho primárním účelem je získat přehled o nakládání s osobními údaji ve Vaší společnosti a navrhnout konkrétní opatření k implementaci GDPR.

Pokud byste měli zájem o komplexní implementaci GDPR (tedy i audit jako takový bychom prováděli osobně přímo ve Vaší společnosti), můžete se na nás samozřejmě obrátit. Je ale třeba počítat s tím, že cena takového auditu bude začínat na ceně 55.000,- Kč.

Stručně o GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation – obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nařízením Evropské unie, které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018. Jelikož se jedná o evropské nařízení, je nutné být s ním v souladu nejpozději k uvedenému datu bez ohledu na to, zda členské státy (v našem případě Česká republika) stihly přijmout prováděcí právní předpisy (Česká republika to nestihla).

Z pohledu ochrany osobních údajů se jedná spíše evoluci než revoluci. Podnikatelé řádně plnící své dosavadní povinnost ve vztahu k ochraně osobních údajů nebudou mít větší potíže ani po 25. 5. 2018. Je však pravda, že mnoho podnikatelů v České republice ochranu osobních údajů podceňovalo a GDPR tak mohlo někoho vyděsit.

Připravit se ale musí každý a pokud se řádně nastaví interní procesy a bude kladen náležitý důraz na nakládání s osobními údaji, nebude implementace GDPR ve Vaší společnosti hororem.

Dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich služeb, auditu nebo GDPR jako takového, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.